Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
domov Meniny má Uršuľa  Počet návštev: 1153318          SK EN DE FR
4.10. gastroakcia AOS flash_news 11. - 14.10. projekt „ Hovorme o jedle flash_news 11.10. VAPAC Bratislava V.A,B,IV.C flash_news 13.10. aktivity k „Svetovému dňu výživy“ flash_news 14.10. aktivity k Národnému akčnému plánu – „Prevencia obezity“, imatrikulácia prvákov flash_news 17.10. školenie inštruktorov flash_news 18. - 20.10. Someliersky kurz flash_news 19.10. „Odkaz A.Dubčeka“ – kraj.kolo v rétorike flash_news 20.10. zasadnutie Rady školy flash_news 21.10. gastroakcia DK flash_news 24.10. školenie inštruktorov flash_news 25.10. „Tajomstvo mojej kuchyne“ RTVS1 a HA LM flash_news 28. - 31.10. jesenné prázdniny flash_news

banner

Carving v Prešove

V dňoch 17.- 18.10.2016 som sa zúčastnila odborného seminára v Prešove na vyrezávaní ovocia a zeleniny pre pokročilých pod vedením pána Ľudka Procházku majiteľa firmy Czech Carving studio v Prahe.Pod jeho vedením sa mi podarilo vyrezať melón,lístky a kvietky rôznych druhov.Svoje skúsenosti by som Vám milí študenti chcela ďalej odovzdať,pozývam Vás na kurz vyrezávania ovocia a zeleniny.Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kabinete spoločného stravovania u pani Ing. Giraškovej.
Ing. Zuzana Girašková | 19.10.2016 19:29

,,Pomôžme im,,

Vyhodnotenie dobročinnej zbierky, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa zvierat, medzi žiakmi Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš. Vyzbieraná suma bola 131,48 EUR. Za tieto finančné prostriedky bolo zakúpené krmivo pre zvieratá v útulku OČAMI PSA Liptovský Mikuláš. Krmivo osobne odovzdali žiaci Hotelovej akadémie. Samotným zvieratkám okrem krmiva, dali aj kus svojho srdiečka a nežné pohladenie.
Ďakujeme
Drahomíra Uličná | 19.10.2016 13:16

1.ročník celoškolskej aktivity pohybu, zdravej voľby potravín a nápojov

Aktivity na Deň zdravia 14. 10. 2016 premenili vstupné časti hotelovej akadémie na jesennú gastronomickú harmóniu. Súťaž o najoriginálnejší plod z Liptova stvárnili naše skúsené aranžérky. Ukážky a ochutnávky regionálnych jedál studenej a teplej kuchyne, marketingové aktivity "Kapusta v hlavnej úlohe: tlačenie kapusty, sortiment v obchode, liečivé účinky kapusty". Súťaže: Bylinky dar zeme, súťaž o najkrajšiu ozdobu miešaného nápoja - to všetko ste mohli vidieť, ochutnať a zažiť 14.októbra 2016 na našej škole. Vzájomnou spoluprácou učiteľov, majstrov odborného výcviku a žiakov sme úspešne prezentovali profesionalitu a tvorivosť v gastronómii.
Ing. Michaela Feriancová | 18.10.2016 19:21

3.ročník Barmanského crossu 2016

Pri príležitosti svetového dňa zdravia si súťažiaci, ktorí majú záľubu v barmanstve pripravili Barmanský piatok vrámci 3.ročníka Barmanského crossu 2016. Barmanský cross počas krátkeho obdobia 3.rokov sa stáva na našej škole atraktívny, obľúbený a zaujímavý. Zúčastnili sa ho žiaci z 3.B/kmeň a 2.D/čašník. Hlavnou súťažnou disciplínou bol beh na vytýčenej trase, kde súťažiaci preukázali svoju zručnosť a rýchlosť. Samotní súťažiaci dokážu strhnúť divákov svojimi humornými kúskami, ktoré nikto nevie predpokladať čo ich čaká pri dosiahnutí maximálneho úsilia dôjsť do cieľa. Barmanský cross prebiehal pod vedením odbornej učiteľky Mgr.R.Baranovej a pani majsterky PhDr.I.Grešovej, ktorá dohliadala na presnú časomieru. Srdečne blahoželáme víťazom a chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili 3.ročníka Barmanského crossu 2016 a zároveň aj organizačnému štábu Natálii Babušiakovej, Erikovi Běhalovi a žiakom 2.B/kmeň.
Mgr. Ružena Baranová | 17.10.2016 09:28

Mgr. Ružena Baranová | 17.10.2016 09:25

Svetový deň zdravia - od smoothie k zdraviu

Dňa 14.10.2016, v rámci odborných predmetov Technika obsluhy a Odborný výcvik, žiaci 3.A HA pod vedením odbornej učiteľky PhDr. A. Žiklovej pripravovali k Svetovému dňu výživy kúzelné smoothie, zeleninové ale aj ovocné. Na návštevníkov a žiakov našej školy čakalo 5 druhov smoothie, ktoré sme pre veľký záujem ani nestačili pripravovať. Z viac ako 250 vzoriek nápojov návštevníci a žiaci našej školy v rámci ochutnávok vyhodnotili ako favorita zeleninové smoothie - Zelená lady, ktoré pripravovala P. Račková a ovocné smoothie - Fit smoothie, ktoré pripravovala T. Senková. Ostatní žiaci sa podieľali na príprave, servírovaní a obsluhe. Aj takouto netradičnou formou sme prispeli k zdravému životnému štýlu na našej hotelovej akadémii.
PhDr. Anna Žiklová | 16.10.2016 18:03

Volejbalový turnaj

Dnes všetci milovníci volejbalu mali možnosť prežiť krásny deň v telocnični našej školy, kde sa konal volejbalový turnaj. Z celkového počtu 12 tried sa absolútnym víťazom stala IV.B trieda, druhé miesto obsadila I.A DNŠ a na peknom treťom mieste skončila V.B.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej športovej akcii.
Mgr. Jana Lehotská | 14.10.2016 19:33

Mgr. Jana Lehotská | 14.10.2016 19:25

Praktické odborné exkurzie pre žiakov základných škôl

V rámci týždňa HOVORME O JEDLE : 10. – 12. 10. 2016 PK spoločného stravovania pod vedením odborných učiteliek Ing. Zajacovej, Ing. Giraškovej a Bc. Lúčanovej pripravili interaktívne vyučovanie pre žiakov ZŠ M. R. Martákovej , ZŠ Východná a ZŠ Okoličné . Žiaci nahliadli do výroby a spracovania potravín prostredníctvom praktických odborných exkurzií. Odborné učebne sa premenili na jesenné tvorivé dielne. Žiaci pod vedením odborných učiteliek PhDr. Žiklovej a p.D. Uličnej vytvorili pre našich hostí krásne reštauračné prostredie. Aktivity žiakov k témam: Potraviny- značka SK, Zemiaky náš druhý chlieb a Med v cukrárskej výrobe sa uskutočnili v tvorivej, priateľskej atmosfére. Predpokladáme , že poznatky, zručnosti ,skúsenosti a dojmy, ktoré sme žiakom "naživo" sprostredkovali , ich nielen vedomostne obohatili, ale ich budú aj motivovať pri výbere strednej školy.
Ing. Feriancová Michaela
Ing. Michaela Feriancová | 13.10.2016 18:58

Exkurzia gastronomických zariadení

Dňa 7.10.2016 sa 45 žiakov Hotelovej akadémie pod vedením PhDr. A. Žiklovej a Mgr. Baranovej zúčastnilo odbornej exkurzie ubytovacích, výrobných a odbytových stredísk v hoteli Spa Resort Kaskády a Grand Hoteli Vígľaš. Žiakov oslovila historická osobitá architektúra reštaurácie hotela Vígľaš, ktorá spája historického ducha s modernou tématikou. Veľmi výchovným zážitkom bola návšteva Letiska Sliač, kde sme sa dozvedeli, že prioritou letiska je nepravidelná medzinárodná letecká prevádzka v letnom období najmä do dovolenkových destinácií. V priebehu celého roka vybavujú komplexné lety nákladnej prepravy a rôzne výcvikové, športové a iné špeciálne činnosti leteckej prevádzky Sliač.
Odborná exkurzia splnila výchovno- vzdelávací cieľ, z čoho si žiaci odniesli nielen odborné skúsenosti, ale aj cenné praktické rady.
PhDr. Anna Žiklová | 11.10.2016 09:33

Prihlásenie
user
pass
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner