Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
domov Meniny má Barobra  Počet návštev: 1196429          SK EN DE FR
5.12. film. predstavenie „AMY“ I.A,C,D,III.F, II.A,B, flash_news 6.12. rodičovské združenie II.D,E a III.F flash_news 8. - 9.12. kurz –Someliér-junior flash_news 12.12. Čaro Vianoc – výstavka prác žiakov flash_news 13.12. Deň otvorených dverí flash_news 14.12. kvíz z nemeckého jazyka flash_news 15.12. workshop „Svet kávy“ flash_news 16.12. ekonomická olympiáda flash_news 19. - 22.12. kurz ANJ s lektorom flash_news 21.12. celoškol. film. predstavenie flash_news 23.12. - 7.1. vianočné prázdniny flash_news 9.1. začiatok vyučovania flash_news


Žilinská gastronomická jeseň 2016

Tradičná gastronomická prehliadka Žilinská gastronomická jeseň bola aj tento rok príležitosťou na zmeranie si síl v rôznych gastronomických odboroch. Našu školu reprezentovali žiačka a majsterka z odboru cukrár. Pani majsterka Sivková získala zlatú medailu a žiačka Tatiana Durčáková získala bronzovú. Gratulujeme.
Mgr. Alexander Kubala | 1.12.2016 12:13

Michalstar

Dňa 28. 11 a 29. 11. 2016 sa Michal Mačica (V. A), zúčastnil baristickej súťaže „ Michalstar“ (barista – culinary – sommelier ) v Leviciach. Umiestnenie: I. miesto za miešaný alkoholický nápoj a II. miesto v kategórii barista – barman. Michalovi za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.
Drahomíra Uličná | 1.12.2016 08:50

Carving na škole

Na odbornej učebni Technológie 2 v dňoch 22.11.a 29.11.2016 pod vedením Ing Zuzany Giraškovej žiaci prvého ročníka Hotelovej akadémie počas technologických cvičení sa oboznámili s históriou carvingu a naučili sa základy vyrezávania ovocia a zeleniny.
Ing. Zuzana Girašková | 30.11.2016 08:09

Vďakyvzdanie na OXP

Najväčším tradičným americkým sviatkom je Vďakyvzdanie. V rámci medzipredmetových vzťahov OXP a Anglického jazyka sme si ho pripravili 25.11.2016 na odbornej učebni so žiakmi 2.B triedy. Nechýbal pečený moriak s gaštanovou plnkou, sladké zemiaky, či sladký tekvicový koláč. Vybrané menu žiaci pripravili s vyučujúcou Ing.G.Lukáčovou a odprezentovali ho v anglickom jazyku pod vedením vyučujúcej Ing.Z.Urbanovej. Výsledok potešil chuťové poháriky každého, kto tam bol a ako príjemný bonus si žiaci odniesli novú zásobu slovíčok z anglického jazyka.
Ing. Gabriela Lukáčová | 25.11.2016 15:18

Olympijské rekordy v anglickej olympiáde

Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie, ktoré sa uskutočňuje každé štyri roky. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje deväťročné pokračovanie. 20 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 25.11.2016. Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí, obrázkového príbehu či diskusie.
V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v dvoch kategóriách a tu je výsledková listina
OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

v kategórii 2A

1.miesto Lucia Ortcykrová (2.A)
2.miesto Michal Rybín (2.B)
3.miesto Michal Tomko (1.A)

v kategórii 2B
1.miesto Eliška Balážová (4.C)
2.miesto Lukáš Macík (3.D)
Terézia Jančíková (4.A)
3.miesto Romana Štrelingerová

Víťaz školského kola v olympiáde z anglického jazyka Lucia Ortcykrová a Eliška Balážová postupujú i do obvodného kola olympiády, ktoré sa bude konať 18.1.2016.
V školskom kole sme odmenili všetkých účastníkov sladkou odmenou a prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.
PK CUJ
Ing. Mária Běhalová | 25.11.2016 11:56

Úspech v stolnom tenise

Dňa 23.11.2016 sa uskutočnilo na pôde Gymnázia M.M.Hodžu Lipt. Mikuláš okresné kolo 4-členných družstiev žiakov a žiačok SŠ v stolnom tenise. V chlapčenskej kategórii bola silná konkurencia, družstvo HA LM nepostúpilo do semifinále. Dievčatá zabojovali a získali 2. miesto v okrese. Mali sme najmladšie družstvo: Holičková Betka (I.A), Mičudová Katka (II.A), Krčulová Monika a Urbanová Laura (I.C). Družstvo chlapcov tvorili: Kročan Patrik (V.A), Wosiňski Samuel (III.B), Hurák Dávid(I.A), Králik Michal (II.D).
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a dievčatám gratulujeme!
Mgr. Jana Hošalová | 24.11.2016 12:01

220. výročie Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku.

Výnimočný deň 16.11.2016 sa navždy zapísal do histórie Lesníckej školy, pri príležitosti osláv 220-teho výročia založenia Lesníckej školy. K slávnostnej atmosfére prispeli aj naši žiaci, ktorí pripravovali slávnostnú recepciu a postarali sa o dôstojnú prezentáciu našej školy, pri slávnostnom pohostení pozvaných hostí. Slávnostnú recepciu naši žiaci zrealizovali pod vedením pedagogického dozoru pani učiteľky Mgr. R. Baranovej a hlavnej majsterky PhDr. I. Grešovej. Žiakom vyslovujeme veľké ďakujeme.
Mgr. Ružena Baranová | 22.11.2016 07:08

Exkurzia Oswienčim - Krakow

Dňa 11. 11. 2016 sa žiaci 2.Adnš, 1. Adnš, 5.A, 4.B, 1.C spolu s vyučujúcimi Mgr. Palajovou, Bc. Lučanovou a Mgr. Starigazdom zúčastnili exkurzie v koncentračnom tábore Auschwitz a prekrásnom stredovekom meste Krakow. Je lepšie raz vidieť ako sa 100 krát učiť na hodinách dejepisu - asi s takýmito pocitmi sme opúšťali miesto kde sa odohralo jedno z najväčších zverstiev našej histórie. Vám, ktorí ste tam s nami byť nemohli prinášame výrok, ktorý sme mohli nájsť pri vstupe do jedného z blokov. "Tí, ktorí si nepamätajú minulosť sú odsúdení ju zopakovať" George Santayana.
Mgr. Michal Starigazda | 20.11.2016 18:55

Jesenný seriál skončil

Hoteláci sa dnes rozlúčili na americký spôsob.
https://www.facebook.com/notes/pracovnik-marketingu-halm/american-music-pub-13/729691973851756
Mgr. Peter Pirončiak | 18.11.2016 18:51

Hawaii na snehu

Hoteláci V.A zmenili dnes reštauráciu Mladosť na exotickú havajskú reštauráciu Waikiki
https://www.facebook.com/notes/pracovnik-marketingu-halm/waikiki-15/728702343950719
Mgr. Peter Pirončiak | 17.11.2016 09:03

Prihlásenie
user
pass
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner